Rabu, 19 Julai 2017

SELAMAT DATANG

Halaman ini merupakan saluran komunikasi kepada para pelajar dan sesiapa jua bagi mendapatkan maklumat berkaitan Seminar dan aktiviti semasa Program Hubungan Industri, UMS.

Sebarang pertanyaan; emailkan kepada: